Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız memur alımı yapacak! Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu başvuru…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Dışişleri Bakanlığı bünyesine 100 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı yapacak. Alımlar sözlü ve yazılı sınav ile yapılacak olup, başvuru tarihleri ve kriterleri aşağıda yer alıyor.

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Nedir?

Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

Hangi Alanlarda İstihdam Edilecek?

Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir. 

Kontenjan Dağılımı Nedir?

Yazılı Sınav Nerede Yapılacak?

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 30 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. 

YDS Şartı Aranacak!

Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk memuru alımı için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacak. Ancak adayların belirtilen dillerde yabancı dil sınavından puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Neler?

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir), 

b) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar), 

c) (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no.’lu “Dil” kategorilerinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, 

d) (8 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya istatistik bölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı bulunmak. 

e) (9 no.’lu “Destek Hizmetleri” kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin matematik veya matematik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği veya elektrik mühendisliği bölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı bulunmak. 

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2021, 2022 veya 2023 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, Test DAF, DSD II, TELC, Goethe Institut Sınavı, DELF & DALF, CELI, DELE, TORFL) 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 

3. ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir. 

4. (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no.’lu “Dil” kategorilerinden yapılacak başvurular için) İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen diğer dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, yabancı ülkelerdeki üniversitelerin lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları halinde sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır. 

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya ilk paragrafta kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına veya asgari mezuniyet not ortalamasına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. 

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir: 

T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu örneği 

Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 

Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

Sınava girilecek yabancı dilde 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınmış YDS/eYDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin 2021, 2022 veya 2023 yıllarına ait sonuç belgesi 

III. maddenin 2. fıkrasında kayıtlı hususlar çerçevesinde sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi amacıyla, gerekli asgari puanı içeren 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin 2021, 2022 veya 2023 yıllarına ait sonuç belgesi

Sınav başvurusunda belirtilen 1 ve 2 no.’lu “Dil” kategorileri hariç olmak üzere, diğer dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan ve II. Maddenin 4. Fıkrasında kayıtlı şartları taşıyan adaylar için: Lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakülteden mezun olunduğunu gösteren, üniversiteden alınmış yazı ile mezuniyet notu ortalamasını gösterir belge.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Giriş sınavı başvuruları 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 09:00’da başlayacak ve 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir